Dofinansowanie w subregionie wałbrzyskim

Dofinansowanie w subregionie wałbrzyskim

Wsparcie na inwestycje skierowane jest do firm sektora MŚP z powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego,świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Firmy mogą się ubiegać o dofinansowanie na rozbudowę zakładu produkcyjnego i dywersyfikację produkcji. W ramach projektu można sfinansować zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. licencji na oprogramowanie.

Termin naboru wniosków: 5 lipca - 4 sierpnia 2023

Poziom dofinansowania:

  • 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 30% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

 
Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 200 000,00 EUR

Maksymalna watrość kosztów kwalifikowanych – 40 000 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • prace przygotowawcze takie jak uzyskanie pozwoleń
  • koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza