Dolnośląskie wspiera innowacje

Dolnośląskie wspiera innowacje

Rusza druga już edycja konkursu 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie na wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi mogą otrzymać firmy z sektora MŚP.

 

Ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą nabór ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. Istotny jest tu poziom innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa rozwiązań, wpisanie się w Inteligentne Specjalizacje Regionu, ekoinnowacje i stworzenie nowych miejsc pracy.

 

Termin naboru wniosków: 31.10.2016 – 09.11.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 45% dla mikro i małych firm
  • 35% dla średnich firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 2 lata

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • środki trwałe

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://www.dolnyslask.pl/

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza