Nowy konkurs w województwie dolnośląskim

Nowy konkurs w województwie dolnośląskim

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy z całego Dolnego Śląska ale inwestycja musi zostać zrealizowana w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wyłączone z konkursu są firmy duże i mikroprzedsiębiorstwa działające krócej niż 2 lata.

Działanie 1.5.2 A RPO, pozwala firmom na inwestycje, które przyczynią się do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (innowacja produktowa). Możliwe jest również wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym lub w świadczeniu usług (innowacja procesowa). Premiowane będą projekty o wysokim poziomie innowacyjności rozwiązań, wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Regionu oraz zawierające ekoinnowacje.


Termin naboru wniosków: 22 marca 2019 – 25 kwietnia 2019

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • w ramach pomocy de minimis - 80% kosztów kwalifikowanych
  • w ramach pomocy regionalnej:

mikro i małe firmy – 45%
średnie firmy – 35%


Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 2 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nabycie nowych środków trwałych
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania)Szczegółowe informacje o konkursach na stronie:
http://rpo.dolnyslask.pl/

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami 
 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza