Nowy konkurs w województwie dolnośląskim

Nowy konkurs w województwie dolnośląskim

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy z całego Dolnego Śląska ale inwestycja musi zostać zrealizowana w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wyłączone z konkursu są firmy duże i mikroprzedsiębiorstwa działające krócej niż 2 lata.

 

Działanie 1.5.2 A RPO pozwala firmom na inwestycje, które przyczynią się do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (innowacja produktowa). Możliwe jest również wprowadzanie zmian w procesie produkcyjnym lub w świadczeniu usług (innowacja procesowa). Premiowane będą projekty o wysokim poziomie innowacyjności rozwiązań, wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Regionu oraz zawierające ekoinnowacje.

 

Termin naboru wniosków: 1 września 2017 – 31 października 2017

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach pomocy de minimis - 80% kosztów kwalifikowanych

w ramach pomocy regionalnej:

  • mikro i małe firmy – 45%
  • średnie firmy – 35%

 

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 4 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nabycie nowych środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • nieruchomości
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem)

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza