Dotacje dla firm z województwa łódzkiego

Dotacje dla firm z województwa łódzkiego
Na wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP, które planują wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług. Możliwe są również zmiany w procesie produkcyjnym oparte o rozwiązania IT.

 
W ramach poddziałania II.3.1 RPO realizowane mogą być przede wszystkim projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przekształceniami organizacyjnymi. Wsparcie obejmuje wpisujące się w założenia konkursu inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Premiowane będą projekty o wysoki poziomie innowacyjności, wpisujące się w dokumenty strategiczne województwa w tym Regionalne Inteligentne Specjalizacje i zwiększające poziom zatrudnienia w firmie.Termin naboru wniosków: 28.06.2019 – 06.09.2019

 

Poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich firm


Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych 200 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania 3 500 000,00 PLN 

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • sprzęt IT i oprogramowanie
  • środki trwałe – maszyny, sprzęt, urządzenia
  • materiały i roboty budowlane
 
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.lodzkie.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza