Województwo lubelskie stawia na innowacje

Województwo lubelskie stawia na innowacje!

Konkurs 3.7 pozwala na założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej już istniejącego, dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów czy zmianę w zakresie procesu produkcyjnego. Inwestycje muszą doprowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego. Dodatkowym wymogiem jest konieczność wpisania się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

Termin naboru wniosków: 30 czerwca – 8 września 2016

 

Poziom dofinansowania

·         70% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 PLN

 

Minimalna wartość dofinansowania – 30 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

·         nieruchomości (zakup, dzierżawa, najem)

·         materiały i roboty budowlane

·         nowe lub używane środki trwałe

·         wartości niematerialne i prawne ( w tym oprogramowanie, np. systemy ERP)

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://rpo.lubelskie.pl/

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza