Nowe konkursy w Lubuskim

Nowe konkursy w Lubuskim!

Od 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie projektów zakładających rozwój nowych produktów i usług oraz prace B+R. Projekty muszą się wpisać w regionalne inteligentne specjalizacje.

Poddziałanie 1.5.1 skierowane do sektora MŚP, obejmuje wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych. Wspólnym mianownikiem jest wymóg wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług.  W ramach projektu można przykładowo sfinansować zmiany w procesie produkcyjnym, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną czy sprzedaży internetowej.

Termin naboru wniosków: 31 marca – 4 maja 2016

Poziom dofinansowania na badania przemysłowe

·         55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         45% dla średnich firm

·         85% bez względu na wielkość przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

·         nieruchomości, roboty i materiały budowlane

·         środki trwałe wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

·         wartości niematerialne i prawne

·         prace przygotowawcze, opłaty, szkolenia, promocja

 

Konkurs 1.1 pozwala przedsiębiorcom na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz zakup infrastruktury B+R.

Termin naboru wniosków: 31 marca – 1 czerwca 2016

Poziom dofinansowania:

regionalna pomoc inwestycyjna

·         55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         45% dla średnich firm

·         35% dla dużych firm

pomoc de minimis

·         85% kosztów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –10 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

·         wynagrodzenia (projekty badawczo-rozwojowe)

·         nieruchomości, roboty i materiały budowlane

·         środki trwałe wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

·         wartości niematerialne i prawne

·         prace przygotowawcze, opłaty, szkolenia, promocja

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://rpo.lubuskie.pl//

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza