Startują konkursy w Małopolsce!

Startują konkursy w Małopolsce!

Ogłoszone zostały długo oczekiwane nabory dla MŚP – skorzystają firmy, które chcą wdrażać innowacje oparte na wynikach prac B+R, patentach i wzorach użytkowych. Dotowane jest m.in. oprogramowanie dla e-handlu.

 

Działanie 3.4.3 skierowane jest do nowych przedsiębiorstw – działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, natomiast odbiorcami działania 3.4.4 są pozostałe firmy MŚP z dłuższym stażem prowadzonej działalności. Konkurs wymaga wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi stanowiących innowacyjność co najmniej w skali polskiego rynku. Premiowane będzie wpisanie się w inteligentne specjalizacje regionu i stworzenie nowych miejsc pracy.

 

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2016 – 21 lutego 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN (3.4.4)

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 PLN (3.4.3), 25 000 000,00 PLN (3.4.4)

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

 

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.rpo.malopolska.pl/

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza