Dotacje dla mazowieckich MŚP

Dotacje dla mazowieckich MŚP

Ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs 3.3, zakłada wsparcie aktywności inwestycyjnej firm, które chcą wprowadzić na rynek  nowy w skali regionu produkt lub nową usługę.

 

Wprowadzana w firmie innowacja na poziomie nowego produktu czy procesów musi być efektem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych wcześniej przez firmę lub zakupionych. Dodatkowo punktowane będzie wpisanie się projektu w Inteligentne Specjalizacje regionu, utworzenie nowych etatów, rozwiązania proekologiczne i zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych.  

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2018 – 3 kwietnia 2019

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach pomocy de minimis
  • 80% kosztów kwalifikowanych
w ramach pomocy regionalnej:
  • mikro i małe firmy – 55% (40 lub 30% - Warszawa)
  • średnie firmy – 45% (30 lub 20% - Warszawa)

Minimalna kwota dofinansowania: 400 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem)

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza