Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację

Już we wrześniu rusza wsparcie inwestycji IT dla firm sektora MŚP. PARP w ramach działania 6.2 POIR, rozdysponuje aż 110 mln PLN, które mają zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych w firmach. Pomoc kierowana będzie w szczególności do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.


Termin naboru wniosków: 20 września – 20 października 2021
 

Dofinansowanie:

  • poziom wsparcia - 85% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis)
  • minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 60 000,00 PLN
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 300 000,00 PLNKoszty podlegające dofinansowaniu:

  • usługi programistyczne
  • gotowe oprogramowanie w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)
  • środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy i związany z przesyłem lub magazynowaniem danych
  • usługi doradcze (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne) i szkoleniowe w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

     

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza