Granty na cyfryzację dla MŚP

Granty na cyfryzację dla MŚP

DIGITRANS to program Banku Światowego mający na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych wśród mikro, małych i średnich polskich firm. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 5 do 35 pracowników mogą otrzymać grant wysokości 8 tys. zł na zakup podstawowego oprogramowania (np. systemu ERP, rozwiązań e-commerce). Dodatkowo mogą otrzymać wsparcie w formie doradztwa i szkoleń. 

Termin naboru wniosków: czerwiec/lipiec 2024 dla województwa mazowieckiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego

Uwaga! Przy dużej liczbie zgłoszeń - możliwe wcześniejsze zamknięcie naboru.

Informacja o przyznaniu dotacji - do 30 dni od wypełnienia formularza

Poziom dofinansowania:

  • 100% kosztów kwalifikowanych - do 8 tys. zł 

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • licencje na oprogramowanie
  • usługi wdrożeniowe
  • oprogramowanie w modelu chmurowym

Formularz zgłoszeniowy do programu >>>

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza