Pieniądze na IT dla branży rolnospożywczej

Pieniądze na IT dla branży rolno-spożywczej

Firmy, które zajmują się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, mogą otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie na rozwój działalności w tym na zakup i wdrożenie systemu ERP.

 

Działanie 4.2 z PROW skierowane jest do przedsiębiorstw sektora MŚP. Wskazane zostały konkretne kody PKD działalności, które będą wspierane:

Numer  Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD)

Sektory objęte wsparciem

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02.Z

Produkcja win gronowych

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

W ramach programu możliwa jest modernizacja lub budowa nowego zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub stworzenie infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wśród kosztów, jakie można sfinansować wskazane jest oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem, do sterowania produkcją lub magazynem.

 

Konkurs obsługiwany jest przez regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Termin naboru wniosków:

  • 30 marca 2018 - 29 kwietnia 2018

 

Poziom dofinansowania:

  • 50% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna kwota dofinansowania 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania 10 000 000,00 PLN 

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • zakup (wraz z instalacją) maszyn i urządzeń do magazynowania, przetwarzania
  • zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej
  • oprogramowanie (w tym systemy ERP)
  • wdrożenie systemów zarządzania jakością
  • roboty budowlane, remontowe

 

Systemy Comarch ERP od kilkunastu lat skutecznie wspierają przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Doświadczenie na rynku rozwiazań ERP, profesjonalna wiedza ekspertów Comarch oraz mnogość zakończonych wdrożeń przekładają się na zaufanie i satysfakcję ogromnej rzeszy klientów.

Zobacz referencje firm podobnych do Twojej >

 

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza