Preferencyjne pożyczki i poręczenia kredytowe

Preferencyjne pożyczki i poręczenia kredytowe!

W ramach programu JEREMIE 2, firmy sektora MŚP z czterech województw mogą skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Oferta skierowana jest do firm, które nie mają szans na tradycyjną pożyczkę bankową.

Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który nadzoruje program, podpisały  cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. W każdym z nich zostali wybrani operatorzy programu – instytucje, które będą wspierały przedsiębiorców poprzez udzielanie pożyczek czy poręczeń. Każda z nich, w ramach ogólnych założeń, opracowała swoją ofertę. Generalnie, pomoc przeznaczona jest dla sektora MŚP i osób planujących rozpoczęcie działalności, które nie mają dostępu do produktów bankowych ze względu na brak historii kredytowej czy koniecznych zabezpieczeń.

Czas obowiązywania programu: do grudnia 2023 roku

Przykładowe inwestycje, jakie można sfinansować:

  • nowe technologie w produkcji
  • maszyny, urządzenia, środki transportu
  • informatyzacja przedsiębiorstwa
  • rozwiązania ekologiczne w działalności

 

Więcej informacji o programie oraz lista operatorów na stronie:

https://rpo.bgk.pl/rpo/jeremie2/

 

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza