Premia technologiczna kolejne rozdanie

Premia technologiczna – kolejne rozdanie

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs 3.2.2 POIR- Kredyt na Innowacje Technologiczne. Wsparcie na wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym skierowane do MŚP ma formę premii technologicznej na spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny.

 

Poddziałanie 3.2.2 POIR stanowi specyficzny rodzaj unijnego wsparcia. Beneficjenci są w pierwszej kolejności zobligowani do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rynku komercyjnym a dofinansowanie ma formę bezzwrotnej premii na spłatę części tego kredytu.

Najbardziej istotnym elementem konkursu jest innowacyjna technologia. Projekty zgłaszane w ramach Poddziałania 3.2.2 powinny polegać na zakupie lub wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania towarów, procesów lub usług, które będą nowe lub znacząco ulepszone w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

 

Termin naboru: 20 lutego – 29 marca 2017

Maksymalna wartość premii technologicznej: 6 mln PLN

Intensywność wsparcia:

  • 50% kosztów usług dordczych, ekspertyz, projektów technicznych
  • pozostałe koszty kwalifikowane – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

  • środków trwałych, maszyn i urządzeń
  • nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych
  • wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

 

Szczegóły konkursu na stornie BGK

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza