Wsparcie robotyzacji i cyfryzacji dużych firm

Wsparcie robotyzacji i cyfryzacji dużych firm

W ramach KPO duże firmy mogą ubiegać się o wsparcie na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych), wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania firmą, tworzenie platform usług on-line, inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe, transformację w kierunku Przemysłu 4.0, wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT), wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory) czy wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.

Termin naboru wniosków: 6 lipca - 9 października 2023 (wydłużony!)

Poziom dofinansowania:

15-15% kosztów kwalifikowanych (w zależności od regionu)


Minimalna wartość inwestycji: 8 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość inwestycji: 140 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • watrości niematerialne i prawne, np. patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna
  • środki trwałe

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych:

https://www.gov.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza