Zaktualizowane opinie o innowacyjności

Zaktualizowane opinie o innowacyjności

Innowacyjność systemów Comarch ERP XL, Altum i Optima została ponownie potwierdzona przez Katedrę Systemów Obliczeniowych Akademii Ekonomicznej. Aktualne opinie o innowacyjności zostały wydane 10.07.2017r.

 

Opinie potwierdzają, iż systemy Comarch to rozwiązania o nowoczesnej konstrukcji i funkcjonalności, spełniające założenia ERP II i wpisujące się w trend Internetu Rzeczy. Jest to oprogramowanie nowej generacji zawierające wiele innowacyjnych rozwiązań, stosowanych nie dłużej niż trzy lata w skali światowej. Tym samym wpisuje się w priorytety Programów Operacyjnych funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w zakresie zdobywania nowych rozwiązań informacyjnych oraz zwiększania stopnia ich wykorzystania dla rozwoju gospodarki i poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Opinie o innowacyjności są niezbędnym elementem lub pomagają w uzyskaniu dofinansowania na zakup systemu ERP w ramach regionalnych i krajowych projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych czy zakładających innowacyjność technologiczną.

 

Osoby zainteresowane opinią o innowacyjności systemu Comarch ERP, zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza