Nowy konkurs w Opolskim

Nowy konkurs w Opolskim!

Wsparcie przewidziane jest na projekty realizowane na obszarach przygranicznych – w powiecie nyskim, prudnickim i głubczyckim. Można otrzymać dofinansowanie na środki trwałe i oprogramowanie.

 

Termin naboru wniosków: 03.11.2016 – 10.11.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich firm
  • 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • środki trwałe, maszyny, urządzenia

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

www.ocrg.opolskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza