Pieniądze na inwestycje IT w Opolu

Pieniądze na inwestycje IT w Opolu
Od 9 do 16 września firmy z sektora MŚP będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji informatycznych. Wsparcie obejmuje zakup sprzętu IT i oprogramowania do zarządzania firmą.
 

Działanie 2.1.2 RPO obsługiwane jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego. Obejmuje szeroko rozumiane inwestycje w obszarze IT – informatyzację wewnętrznych procesów firmy, rozwiązania teleinformatyczne pozwalające na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, rozwój e-usług czy sprzedaży online.
 

Termin naboru wniosków: 9 - 16 września 2019

 
Poziom dofinansowania
  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
  • max 70% w ramach pomocy de minimis

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 300 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy ERP)
  • usługi doradcze

 
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.ocrg.opolskie.pl/

 
Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza