Pieniądze na IT dla opolskich firm

Pieniądze na IT dla opolskich firm

Już w marcu startuje konkurs, w ramach którego dotowane będą inwestycje informatyczne firm sektora MŚP. Przedsiębiorcy będą mogli zakupić sprzęt IT i oprogramowanie do zarządzania firmą.

 

Działanie 2.1.2 RPO obsługiwane jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego. Obejmuje szeroko rozumiane inwestycje w obszarze IT – informatyzację wewnętrznych procesów firmy, rozwiązania teleinformatyczne pozwalające na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, rozwój e-usług czy sprzedaży online.

 

Termin naboru wniosków: 19 - 26 marca 2018

 

Poziom dofinansowania

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
  • max 70% w ramach pomocy de minimis

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy ERP)
  • usługi doradcze

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

www.ocrg.opolskie.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza