Pomoc dla powiatu głubczyckiego nyskiego i prudnickiego

Pomoc dla powiatu głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego, które chcą realizować projekty inwestycyjne na terenach przygranicznych, mogą się ubiegać o dotacje w ramach ogłoszonego działania 2.1.3 RPO.

Obsługiwany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konkurs, został bardzo szeroko zakreślony. Pozwala przedsiębiorcom na zakup nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania zwiększającego zdolności produkcyjne firmy czy dywersyfikującego produkcję. Możliwe są inwestycje zwiększające skalę działalności MŚP i wzrost zasięgu oferty danej firmy. Projekt może również obejmować oparte na rozwiązaniach informatycznych zmiany organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwie. 

Termin naboru wniosków: 11 - 18 maja 2020


Maksymalny poziom dofinansowania:

  • w ramach pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowanych
  • w ramach pomocy regionalnej: mikro i małe firmy – 55%, średnie firmy – 45%


Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • zakup środków trwałych
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem)
  • roboty i materiały budowlane

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
http://rpo.opolskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza