Wsparcie dla opolskich MŚP

Wsparcie dla opolskich MŚP

Dotacje przeznaczone są dla firm produkcyjnych z powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego. Dofinansowanie od 100 do 500 tys. zł można przeznaczyć na inwestycje w maszyny, sprzęt produkcyjny, oprogramowanie, usługi doradcze i szkoleniowe.

Termin naboru wniosków: 27 czerwca - 27 sierpnia 2024 

Dofinansowanie:

  • 70% kosztów kwalifikowanych (jako pomoc de minimis)

jako regionalna pomoc inwestycyjna:

  • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Wydatki kwalifikowane od 100 tys. do 500 tys. zł.
 
Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • oprogramowanie (np. Comarch ERP XL)
  • środki trwałe
  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza