Dofinansowanie dla podkarpackich MŚP

Dofinansowanie dla podkarpackich MŚP

Na dofinansowanie inwestycji mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa minimum rok. W ramach działania 1.4.1 RPO wspierane będą projekty mające na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Termin naboru wniosków: 01.10.2019 - 24.10.2019

 
Maksymalny poziom dofinansowania:
70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 4 000 000,00 PLN


Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe (maszyny, urządzenia, sprzęt IT),
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)
  • roboty budowlane

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!


Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza