Wsparcie inwestycji na Podkarpaciu

Wsparcie inwestycji na Podkarpaciu

Firmy sektora MŚP z obszarów sąsiadujących z Ukrainą mogą się ubiegać o dofinansowanie na inwestycje takie jak rozbudowa zakładu produkcyjnego i dywersyfikacja produkcji. W ramach projektu można sfinansować zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. licencji na oprogramowanie.

Termin naboru wniosków: 31 maja - 14 lipca 2023

Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
     

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 100 000,00 PLN

Maksymalna watrość kosztów kwalifikowanych – 3 000 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • roboty budowlane
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza