Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację

Już wkrótce ruszą granty w wysokości 150 tys. zł dla podlaskich firm. Dofinansowanie można przeznaczyć na transformację cyfrową firmy prowadzącą do podniesienia konkurencyjności - zwiększenia sprzedaży, zysku lub zatrudnienia. Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług oraz podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Termin naboru wniosków: od marca 2024 

Dofinansowanie:

  • 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • oporgramowanie
  • usługi wdrożeniowe
  • szkolenia
  • środki trwałe

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza