Dofinansowanie produkcji na Podlasiu

Dofinansowanie produkcji na Podlasiu
Firmy produkcyjne z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowanie na dywersyfikację swojej działalności i podniesienie efektywności procesu produkcyjnego. Możliwy jest zakup nowych maszyn, urządzeń i systemów informatycznych. 

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach konkursu 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:
  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Termin naboru wniosków: 23.08.2018 – 24.09.2018

Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 60% dla średnich firm


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 12 000 000,00 PLN


Konkurs przewiduje dofinansowanie następujących kosztów:

  • materiały i roboty budowlane,
  • grunty,
  • środki trwałe (np. maszyny i sprzęt produkcyjny),
  • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, know-how),
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (sprzęt i oprogramowanie)


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/


 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza