Dotacje dla firm produkcyjnych z Podlasia

Dotacje dla firm produkcyjnych z Podlasia

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs 1.3 skierowany jest do firm produkcyjnych, które planują dywersyfikację produkcji lub zmiany procesu produkcyjnego. Wprowadzane zmiany mogą być oparte na rozwiązaniach informatycznych.

 

Wymagana jest innowacyjność jedynie na poziomie danej firmy – w ramach projektu musi powstać nowe lub znacząco ulepszone rozwiązanie w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Premiowane jest oparcie projektu na nowych środkach trwałych lub systemach informatycznych (sprzęt i licencje oprogramowania) związanych z produkcją, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 2 lub 3 lata (np. systemy Comarch ERP).

 

Termin naboru wniosków: 31 marca 2017 – 5 maja 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • Mikro i małe firmy – 70% kosztów kwalifikowanych
  • Średnie firmy – 60% kosztów kwalifikowanych
  • 50% wydatków na usługi doradcze dla MŚP

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 20 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • technologie informacyjno-komunikacyjne związane z produkcją
  • nieruchomości zabudowane i niezabudowane
  • roboty budowlane i materiały budowlane

 

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza