Dotacje dla Podlasia

Dotacje dla Podlasia

W ramach uruchomionego działania 1.5 Fundusze Europejskie dla Podlasia 2021-2027, wspierane będzie wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP. O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie firmy, które planują inwestycje na obszarze jednej z 50 gmin z powiatów bezpośrednio graniczących z Białorusią (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki) i Rosją (suwalski).

Termin naboru wniosków: 29 września - 8 listopada 2023

 
Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –  3 500 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy ERP wspierajace produkcję)
  • usługi doradcze i szkoleniowe
  • materiały i roboty budowlane
  • nieruchomości
     

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
www.funduszeuepodlaskie.eu

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza