Pierwsze pieniądze z nowej puli dla podlaskich firm

Pierwsze pieniądze z nowej puli dla podlaskich firm!

Firmy produkcyjne z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowanie na dywersyfikację swojej działalności i podniesienie efektywności procesu produkcyjnego. Możliwy jest zakup nowych maszyn, urządzeń i systemów informatycznych.  

 

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie w ramach konkursu 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

 

Termin naboru wniosków: 25.07.2016 – 23.08.2016

 

Poziom dofinansowania:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 60% dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 000,00 PLN

 

Konkurs przewiduje dofinansowanie następujących kosztów:

 • materiały i roboty budowlane,
 • grunty,
 • środki trwałe (np. maszyny i sprzęt produkcyjny),
 • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, know-how),
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (sprzęt i oprogramowanie),
 • leasing środków trwałych,
 • wartości niematerialne i prawne w formie leasingu finansowego.

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza