Unijne wsparcie dla podlaskich firm

Unijne wsparcie dla podlaskich firm

Działanie 1.5 skierowane jest do firm z sektora MŚP działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich objętych obszarem Natura 2000. Pozwala na inwestycje w maszyny, sprzęt IT i oprogramowanie.

 

Inwestycje muszą wpisywać się lokalne plany rozwoju i prowadzić do utworzenia nowych miejsc pracy. W ramach projektów konieczne jest też wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług. Szanse na dofinansowanie zwiększa innowacyjność rozwiązań i uwzględnienie aspektów ekologicznych.

 

Termin naboru wniosków: 19 marca 2018 – 25 kwietnia 2018

 

Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowanie i licencje
  • środki trwałe, np. maszyny, sprzęt komputerowy
  • materiały i roboty budowlane, nadzór budowlany
  • grunty zabudowane i niezabudowane

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

 

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza