Polska Wschodnia – dofinansowanie dla producentów

Polska Wschodnia – dofinansowanie dla producentów

Konkurs 1.3.1  to szansa na inwestycje dla firm z sektora MŚP, prowadzących działalność w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.  

 

O wsparcie mogą się ubiegać firmy, które zatrudniają więcej niż 5 pracowników a ich przychody ze sprzedaży przekroczyły w jednym z ostatnich trzech lat 600 000,00 zł. Dodatkowy warunek to udział w powiązaniu kooperacyjnym.

W ramach działania możliwy jest zakup środków trwałych (np. maszyn, sprzętu IT) oraz wartości niematerialnych i prawnych  takich jak oprogramowanie. Inwestycje i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, muszą się przyczynić do stworzenia nowego innowacyjnego produktu w danej firmie.

 

Termin naboru wniosków: 1 czerwca 2017 – 31 lipca 2017

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • w ramach wspierania innowacyjności - 85% kosztów kwalifikowanych
  • w ramach pomocy regionalnej:

           Mikro i małe firmy – 55% (Świętokrzyskie), 70% pozostałe województwa

           Średnie firmy – 45% (Świętokrzyskie), 60% pozostałe województwa

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 7 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • zakup nieruchomości
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje)

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/

 

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza