Dotacje na IT w Zachodniopomorskim

Dotacje na IT w Zachodniopomorskim

W ramach regionalnego konkursu 1.5 można zakupić oprogramowanie do zarządzania produkcją i logistyką w firmie. Pomoc kierowana jest do firm produkcyjnych i usługowych sektora MŚP.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą się mieścić w jednej z kluczowych dla regionu branży (np. produkty oparte o IT, zawansowane wyroby metalowe, produkty drzewno-meblarskie, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej). Szanse na otrzymanie dofinansowania zwiększa wysoki poziom innowacyjności wprowadzanych rozwiązań, zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych czy utworzenie nowych miejsc pracy.


Termin naboru wniosków: 03.12.2018 – 01.03.2019

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 55% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 4 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nieruchomości
  • środki trwałe (maszyny, urządzenia, sprzęt IT)
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.wzp.pl/


Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami! 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza