Dofinansowanie dla produkcji i usług

Dofinansowanie dla produkcji i usług

O dofinansowanie inwestycji mogą się ubiegać przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z powiatów katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego. Nabór skierowany do sektora MŚP staruje już we wrześniu.

Termin naboru wniosków: 5 - 26 września 2023 

Poziom dofinansowania:

  • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 2 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • zakup licencji i oprogramownia (w tym np. koszty instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia pracowników)
  • szkolenia
  • koszty pośrednie 


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
https://funduszeue.slaskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza