Dotacje na cyfryzację MŚP

Dotacje na cyfryzację MŚP

Ruszają granty dla śląskich firm produkcyjnych i usługowych. Wspierane będą inwestycje polegające na wdrożeniu specjalistycznych rozwiązań cyfrowych automatyzujących procesy w firmie. Elementem inwestycji może być też podniesienie cyberbezpieczeństwa firmy i podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. Program „Innowacje cyfrowe w MŚP” obsługiwany jest przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

Termin naboru wniosków: 8 kwietnia – 21 maja 2024 

Dofinansowanie:

  • 40 - 70% kosztów kwalifikowanych
  • Minimalna wartość dofinansowania - 500 000 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 6 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie do zarządzania produkcją)
  • szkolenia pracowników 
     

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza