Województwo śląskie stawia na informatyzację MŚP

Województwo śląskie stawia na informatyzację MŚP

Startuje długo oczekiwany konkurs 3.3. Zakłada podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez nowoczesne rozwiązania informatyczne i automatyzację procesów biznesowych. Pozwala na zakup sprzętu IT i oprogramowania.

 

Dofinansowanie otrzymają projekty mikro, małych i średnich firm zakładające wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Spektrum możliwych działań jest bardzo szerokie: e-usługi, sprzedaż on-line produktów lub usług, portale sprzedażowe, systemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz inne inwestycje IT.

 

Termin naboru wniosków: 29.08.2016 – 06.10.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 45 % dla mikro i małych firm
  • 35% dla średnich firm lub
  • 50% dla niektórych kategorii kosztów

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • sprzęt informatyczny
  • leasing finansowy  
  • usługi doradcze
  • personel projektu
  • szkolenia specjalistyczne

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO: rpo.slaskie.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza