Nawet 100 dofinansowania na inwestycje

Nawet 100% dofinansowania na inwestycje

Firmy z sektora MŚP planujące rozwój produkcji lub działalności usługowej mogą się starać o wsparcie inwestycji w ramach konkursu 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pomoc kierowana jest do przedsiębiorstw działających na rynku dłużej niż rok. W przypadku najmniejszych firm, dotacja może pokryć nawet 100% kosztów inwestycji, dla małych i średnich firm - 80% wydatków. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT, takich jak systemy Comarch ERP, jest dodatkowo punktowane w konkursie.

 

Konkurs przewidziany jest w trzech wariantach:

w ramach pomocy de minimis do 200 000,00 PLN

 • 100% kosztów kwalifikowanych – dla mikroprzedsiębiorców
 • Maksymalna wartość dofinansowania 200 000,000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 200 000,00 PLN
 • Alokacja – 20 000 000,000 PLN

w ramach pomocy de minimis do 200 000,00 EUR

 • 80% kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 300 000,000 PLN
 • Maksymalna kwota dofinansowania 800 000,00 PLN
 • Alokacja – 20 000 000,000 PLN
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 000,000 PLN
  • Alokacja – 50 000 000,000 PLN

  Koszty podlegające dofinansowaniu:
  • Środki trwałe – nowe lub używane
  • Nieruchomości zabudowane i niezabudowane
  • Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)
  • Roboty budowlane
  • Leasing finansowy

   

  Więcej informacji na stronie:
  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

   

  Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami.

  Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

  Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

  Przejdź do formularza