Dotacje dla MŚP w woj warmińskomazurskim

Dotacje dla MŚP w woj. warmińsko-mazurskim

Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP to dofinansowanie inwestycji, które mają umożliwić firmom prowadzenie działalności w warunkach stanu epidemicznego. Wsparcie można przeznaczyć na narzędzia do pracy zdalnej oraz cyfryzację procesów.

Skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Preferowane będą projekty przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży szczególnie dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 oraz uwzględniające szeroki zakres zmian w działalności i organizacji pracy, w tym również w kontekście cyfryzacji m.in. procesów produkcji, dystrybucji czy obsługi klienta.

Termin naboru wniosków: 26-28 kwietnia 2022

 
Poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy ERP)
  • usługi doradcze

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.warmia.mazury.pl

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza