Dotacje dla początkujących firm

Dotacje dla początkujących firm

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur ogłoszony został konkurs 1.3.2, kompleksowo wspierający, w dwóch kolejnych etapach, MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

 

W pierwszej kolejności firmy mogą otrzymać wsparcie na usługi doradcze w zakresie opracowania modelu biznesowego, planu urynkowienia produktów (Schemat A konkursu). Firmy, które pozytywnie zakończą ten etap mogą aplikować w ramach Schematu B o pomoc inwestycyjną na rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury, sprzętu i maszyn oraz na zakup nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Premiowane będą projekty o wysokim poziomie innowacyjności, wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje i zwiększające poziom zatrudnienia w firmie. Dodatkowo punktowane jest również wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT.

 

Termin naboru wniosków:

Schemat B:  27.10.2017 – 29.12.2017

(Schemat A:29.09.2017 – 10.10.2017)

 

Poziom dofinansowania:

  • 50%  kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych 150 000,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 1 000 000,00 PLN 

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • środki trwałe – maszyny, sprzęt, urządzenia
  • wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowanie
  • zakup nieruchomości

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.warmia.mazury.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza