Fundusze na informatyzację warmińskomazurskich firm

Fundusze na informatyzację warmińsko-mazurskich firm

Wkrótce kolejna edycja konkursu 1.4.3 z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje otrzymają projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

W ramach projektu można przeprowadzić kompleksową digitalizację przedsiębiorstwa (np. zakup i wdrożenie systemu ERP wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi nowego systemu) lub implementację pojedynczego rozwiązania usprawniającego co najmniej jeden proces w firmie (np. elektroniczna wymiana danych, informacji i dokumentów – EDI,  rozwiązania Business Intelligence, systemy B2B).

 

Termin naboru wniosków: maj 2018

 

Poziom dofinansowania:

  • 50% kosztów kwalifikowanych

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • oprogramowanie
  • serwery, sprzęt komputerowy
  • usługi informatyczne i techniczne zwiazane z instalacją infrastryktury technicznej i oprogramowania
  • szkolenia specjalistyczne

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://rpo.warmia.mazury.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza