Dotacje na inwestycje Wielkopolska Wschodnia

Dotacje na inwestycje - Wielkopolska Wschodnia

Firmy produkcyjne działające na terenie Wielkopolski Wschodniej, mogą wnioskować o dotacje na zwiększenie konkurencyjności i rentowności firmy poprzez inwestycje w efektywność energetyczną oraz wdrożenie modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wsparcie może objąć np. inwestycyjne zmniejszające zasobo- i materiałochłonność procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów i/lub ich ponowne wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

Termin naboru wniosków: 10 czerwca - 16 sierpnia 2024 

Dofinansowanie:

  • 70% kosztów kwalifikowanych
  • wydatki kwalifikowane od 250 tys. do 1,2 mln PLN 

 
Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • oprogramowanie z wdrożeniem (np. Comarch ERP XL, Comarch WMS)
  • środki trwałe z montażem
  • roboty budowlane oraz materiały budowlane
  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza