Wsparcie innowacji w wielkopolskich firmach

Wsparcie innowacji w wielkopolskich firmach
Skierowany do sektora MŚP konkurs 1.5.2 z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwala na dofinansowanie inwestycji w środki trwałe a także licencje czy prawa patentowe, które mają się przyczynić do innowacyjnych zmian w firmie.


Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno firmy produkcyjne, usługowe jak i handlowe. Podstawowym warunkiem jest wprowadzenie do działalności firmy nowego lub ulepszonego produktu, usługi, procesu, marketingu lub organizacji, co musi zostać potwierdzone opinią o innowacyjności.

W konkursie premiowane jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, takich jak systemy Comrach ERP.


Termin naboru wniosków: 06.08.2018 – 28.09.2018

 
Poziom dofinansowania:
  • 45 % dla mikro i małych firm
  • 35% dla średnich firm


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 5 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • środki trwałe, np. sprzęt informatyczny
  • prace i materiały budowlaneSzczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/ Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza