Dlaczego warto wybrać Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe?

Biurom rachunkowym polecamy program Comarch ERP Optima, posiadający rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalna wersja Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w znaczący sposób ułatwia pracę firmom oferującym usługi księgowe, obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo podatkowe. Comarch ERP Optima pod wieloma względami przewyższa Comarch Klasyka. W szczególności oprogramowanie posiada możliwość:

 • elektronicznej wymiany danych pomiędzy klientem a biurem rachunkowym,
 • księgowanie wielu dokumentów jednym kliknięciem,
 • wysyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej (e-deklaracje) do Urzędów Skarbowych,
 • seryjnego przeliczania i drukowania deklaracji podatkowych - jednym kliknięciem dla wszystkich klientów,
 • automatycznego pobierania wskaźników i kursów walut z NBP,
 • seryjnego naliczania wypłat,
 • wystawiania korekt do już zamkniętych i zaksięgowanych list płac.

Dodatkowo biuro rachunkowe lub kancelaria doradztwa podatkowego może dołączyć do Społeczności Biur Rachunkowych i czerpać dodatkowe korzyści z promocji swoich usług na portalu iKsięgowość24, pozyskując w ten sposób nowych klientów oraz możliwości oferowania swoim klientom darmowego dostępu do Comarch ERP XT - prostego narzędzia do fakturowania zintegrowanego z Comarch ERP Optima.

Dowiedz się więcej o Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2019 roku nastąpi całkowite zakończenie wsparcia oprogramowania Comarch ERP Klasyka. Po tej dacie nie będzie można już dokonać zakupu tego produktu czy usługi, ani też korzystać ze wsparcia konsultantów Comarch Asysta w zakresie pracy na tym systemie.

W 2019 roku nie będziemy już udostępniać upgrade’ów systemu Comarch ERP Klasyka.

 

Oprogramowanie dostosowane do zmian w przepisach

Podstawą funkcjonowania biura rachunkowego jest znajomość najnowszych przepisów prawnych i zastosowanie ich w codziennej pracy. Używając Comarch ERP Optima, Twoje biuro rachunkowe ma gwarancję, że system jest na bieżąco przystosowywany do szybko zmieniającego się prawa. Stoją za tym setki specjalistów, którzy na bieżąco monitorują kształt ustaw. Klient natomiast doceni pewność, jaką daje mu współpraca z biurem rachunkowym pracującym na zawsze zaktualizowanym systemie. 

 

  

 

Elektroniczna wymiana dokumentów i automatyzacja procesów

Osobiste dostarczanie faktur do biura rachunkowego to kłopotliwa czynność z punktu widzenia klienta. Wszechobecny dostęp do Internetu daje możliwości automatyzacji obiegu dokumentów – i takich udogodnień oczekują klienci. Comarch ERP Optima proponuje Internetową Wymianę Dokumentów, która pozwala klientowi uniknąć niepotrzebnych podróży, a pracownikowi biura – błędów przy ręcznym wprowadzaniu faktur do systemu. Klient z pewnością doceni skrócony czas obiegu faktur i szybszą informację zwrotną.

 

 

 

Kopia baz danych w chmurze

Utrata danych klientów spowodowana awarią lub kradzieżą komputera to scenariusz, którego nie można lekceważyć. Nowoczesne firmy zapisują dane „w chmurze” – na zewnętrznym serwerze, który zawsze pozwala dane odzyskać i mieć do nich dostęp przez Internet z dowolnego miejsca. Przechodząc na Comarch ERP Optima, będziesz mieć możliwość korzystania z iBard24 – narzędzia do bezpiecznego przechowywania dokumentów i baz danych; wszystkie dane Twojego klienta mają na bieżąco robioną kopię zapasową.

 

 

 

Program do fakturowania w pakiecie

Gdy Twój potencjalny klient rozpoczyna działalność, poszukuje prostego programu do fakturowania. Twoje biuro może zaproponować mikroprzedsiębiorcom atrakcyjny pakiet 2 w 1 – usługi księgowe oraz darmowy program do fakturowania Comarch ERP XT współpracujący w pełni z Twoim systemem księgowym. Klient doceni to, że w cenie Twojej usługi otrzyma również intuicyjną aplikację do fakturowania online oraz możliwość wysłania swoich faktur bezpiecznym połączeniem przez Internet prosto do Twojego biura.

  

 

 

Udostępnienie danych i raportów klientom

Twoi Klienci ważne decyzje biznesowe chcą podejmować na podstawie wiedzy płynącej z danych firmy, a nie intuicji. Twoim wyróżnikiem może być zapewnienie im szybkiego wglądu w potrzebne informacje – analizy, zestawienia i raporty przygotowane przez Twoje biuro. Dostęp online pozwoli klientowi skorzystać z danych właśnie wtedy, gdy tego najbardziej potrzebuje. Dzięki Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera zdecydowanie zmniejszy się liczba próśb i pytań ze strony klientów o podesłanie danych, a Ty zyskasz cenny czas na bieżącą pracę.

 

 

 

Wyraźna obecność w Internecie 

Obecnie poszukiwania księgowego zaczynają się w Internecie – dlatego profesjonalne biuro rachunkowe powinno posiadać stronę internetową. Aby dać się znaleźć klientom, wszystkim Użytkownikom Comarch ERP Optima proponujemy bezpłatną rejestrację na portalu iKsiegowosc24.pl, który skupia podmioty świadczące usługi księgowe z całej Polski. Wyszukiwarka w serwisie pozwala określić klientom parametry wyszukiwania takie jak m.in.: województwo, miejscowość, posiadane uprawnienia. Serwis daje też możliwość bezpośredniego kontaktu z wyszukanymi podmiotami.

Płace i kadry

 • Możliwość współpracy programu z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik;
 • Wybór metody odnotowywania czasu pracy
 • Wybór metody odnotowywania czasu pracy;
 • Możliwość współpracy programu z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik;
 • Tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac
 • Chorobowe finansowane przez pracodawcę do 14 dni – program sam kontroluje od kiedy pracownik ma 14 dni płatne przez pracodawcę
 • Ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
 • Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie
 • Program sam kontroluje zaprzestanie naliczania FP/FGŚP u osób, które ukończyły odpowiednio 55 lub 60 lat
 • Możliwość seryjnej wysyłki do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla wielu pracowników
 • Import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności.
 • Pracownicy oddelegowani 
 • Deklaracja PIT 8C
 • Załącznik PIT-R do deklaracji PIT-11 i PIT-40
 • Powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac
 • Deklaracje PIT, ZUS i PFRON są zapisywane w programie
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje bez potrzeby instalowania dodatkowego programu
 • Sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS (GUS DG-1 I Z-06)
 • Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • Funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty
 • Limit urlopu dla pracowników podejmujących pierwszą pracę liczony 1/12 za każdy miesiąc. pierwsza praca
 • Większa ilość wydruków dotyczących pracownika, list płac i wypłat
 • Automatyczne ograniczenie kosztów 50% w wypłatach
 • Możliwość ustalenia przez użytkownika programu sposobu opodatkowania/wykazania na PIT zasiłków ZUS dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi
 • Możliwość zaznaczenia w programie odbioru nadgodzin w bieżącym miesiącu lub następnych
 • Możliwość wprowadzania stref różnicujących czas pracy
 • Możliwość ustawienia pory nocnej dla każdego kalendarza oddzielnie
 • Możliwość kontrolowania ważności badań okresowych oraz uprawnień pracownika
 • Uproszczony proces tworzenia pliku Eliksir 0
 • Pracownicy tymczasowi
 • Archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres
 • Możliwość wysyłania wydruków ( np. kwitki wypłat, PIT-y) na mail pracownika

Księgowość

 • Sporządzenie deklaracji rocznych CIT-8
 • Załączniki CIT-ST, CIT-ST/A,CIT-D, CIT-8/O
 • Wysyłanie deklaracji wraz z załącznikami, korekt do systemu e-Deklaracje
 • Korekta deklaracji VAT-UE
 • Załączniki do deklaracji VAT-7: VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD-ZP;
 • Wielowalutowość
 • Możliwość prowadzenia wielu okresów obrachunkowych w ramach jednej bazy danych;
 • Wielopoziomowy plan kont
 • Webservice – import/eksport przelewów
 • Import przelewów z pliku w formacie MT940
 • Eksport przelewów za pomocą formatów definiowalnych
 • Wymiana dokumentów między oddziałami sprzedażowymi (między odziałem a BR – praca rozproszona; IWD)Delegacje krajowe
 • Możliwość predekretowania dokumentów
 • Możliwość generowania planu amortyzacji na kilka lat
 • Możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L
 • Korekta podatku dochodowego 
 • Załączniki PIT/D, PIT-2K
 • Możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L
 • Załączniki PIT/D, PIT-2K
 • Sporządzenie VAT-ZD (sprzedaż/zakup) do deklaracji VAT-7
 • Możliwości rozliczenia VAT wg metody kasowej dla zakupów od małych podatników
 • Deklaracja VAT-9M; Deklaracja Intrastat
 • Pełna historyczność na liście wszystkich deklaracji
 • Możliwość określenia odliczeń VAT na pozycji dokumentu
 • Wycena środków pieniężnych na rachunku dewizowym; magazyn walut
 • Przeszacowanie walut; na koniec i początek okresu obrachunkowego 
 • Korekta podatku dochodowego 
 • Tworzenie grup kont 
 • Możliwość zawieszenia amortyzacji 
 • Dokument przekazania ŚT 
 • Środki trwałe w budowie 
 • Możliwość ewidencji samochodów służących działalności gospodarczej na potrzeby pełnego odliczenia podatku VAT
 • Automatyczne rozliczanie VAT od samochodów służących działalności gospodarczej lub mieszanej, od samochodów wykorzystywanych w celach służbowych lub prywatnych (50% VAT)
 • Możliwość opisywania dokumentów w rejestrze VAT za pomocą atrybutów, podobnie środków trwałych czy wyposażenia
 • Możliwość rozliczania dokumentów w momencie ich wprowadzania do rej. VAT lub ewidencji, przykładowo z zaliczką, możliwość wybrania innego płatnika do dokumentu, wskazania nr konta bankowego kontrahenta itp.
 • Możliwość dodawania dokumentów na postawie skanów do rejestru VAT i ewidencji dodatkowej

Poniżej przedstawiamy najczęstsze obawy związane z migracją systemową z Klasyki na Optimę oraz garść faktów, które odpowiadają na te obawy.

 

 

 Program Klasyka jest szybszy i bardziej ergonomiczny w porównaniu do Comarch ERP Optima

 

 

 

W przypadku wystawienia pojedynczego dokumentu w programie czas ten jest rzeczywiście krótszy w Comarch ERP Klasyka. Natomiast zliczając wszystkie czynności związane z prowadzeniem firmy, np. w obrębie tygodnia, Comarch ERP Optima zdecydowanie pozwala na oszczędność czasu.

 

COMARCH ERP OPTIMA to:

• rozwinięty mechanizm wykonywania operacji seryjnych;

• import danych słownikowych, tj.: przenoszenie danych między firmami;

• bezpośrednia wymiana danych z bankiem, urzędem, klientem.

 

 

 

Wymagania sprzętowe w Klasyce nie są tak wygórowane jak w Comarch ERP Optima

 

 

 

Program Comarch ERP Optima w modelu usługowym ma minimalistyczne wymagania – jedynie dostępu do Internetu. To z kolei oznacza, że można mieć dostęp do programu z każdego miejsca na świecie.

 

Pamiętaj!

Firmy pracujące na Comarch ERP Klasyka nie mają możliwości wymiany sprzętu na nowszy, gdyż system działa tylko na starszych – 32-bitowych maszynach. Dodatkowo Klasyka nie będzie już działać na serwerach, gdyż nie ma już 32-bitowych, serwerowych wersji systemu Windows.

 

 

Koszt kupna i utrzymania Klasyki jest mniejszy od kosztu Comarch ERP Optima

 

 

 Comarch ERP Optima jest programem znacznie bardziej rozbudowanym funkcjonalnie niż produkt Klasyka, ułatwiającym codzienną pracę firmy. Te większe możliwości przekładają się na oszczędność czasu oraz redukcję dodatkowych opłat, które firma musi ponieść z tytułu braku możliwości wykonania konkretnej czynności bezpośrednio z programu. Z Comarch ERP Optima redukujesz m.in.: koszty backupów, przesyłek Pocztą Polską, koszty tworzenia własnych wydruków.

 

Pamiętaj!

Comarch ERP Optima jest dostępny w wersji abonamentowej, co nie wymusza inwestycji w infrastrukturę sprzętową.

 

 

Klasyka jest wygodniejsza w obsłudze – praca na klawiaturze bez konieczności pracy myszką

 

 

 

Program Comarch ERP Optima można obsługiwać z powodzeniem za pomocą klawiatury. Istnieje lista skrótów klawiaturowych, które umożliwiają poruszanie się po systemie bez konieczności używania myszki.

 

 

 

Brak możliwości migracji w środku roku obrachunkowego

 

 

 

 

Przejście na Comarch ERP Optima jest możliwe również w środku roku obrachunkowego bez strat w dokumentach i danych firmowych. Dodatkowo proces migracji w trakcie rokuwspierany jest przez dedykowane mechanizmy np. Comarch ERP Optima Migrator, które zapewniają bezpieczeństwo i kompletność przenoszonych danych.

 

 

 

Migracja z Klasyki na Optimę jest skomplikowana

 

 

 Firma Comarch posiada rozbudowaną sieć Autoryzowanych Partnerów, którzy zajmują się przeprowadzeniem migracji danych z Klasyki do programu Comarch ERP Optima. Są to osoby, które znają produkt zarówno pod względem merytorycznym jak i informatyczno-technicznym. Do procesu migracji przygotowane są odpowiednie aplikacje, które wspierają proces przenoszenia danych między produktami firmy Comarch, tj. Comarch ERP Optima Migrator. Dodatkowo bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima znajduje się opcja migracji danych, która jest jasna i czytelna dla początkującego użytkownika oprogramowania.

 

Materiały edukacyjne:

• bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima na zakładce Pomoc;

• na dedykowanych Stronach dla Klientów;

• podręczniki, biuletyny, ćwiczenia, filmy instruktażowe, FAQ;

• kanał szkoleń zarówno tych stacjonarnych, które odbywają się na terenie całej Polski i prowadzone są przez trenerów z firmy Comarch, jak i szkoleń elektronicznych.

 

 

 

 

 • Chcąc stać się nowoczesnym biurem rachunkowym w pełni korzystającym z nowoczesnych technologii informatycznych, zdecydowaliśmy się dokonać migracji z Comarch ERP Klasyka na Comarch ERP Optima (…) Dodatkowo dołączając do Społeczności Biur Rachunkowych, mamy możliwość promocji naszych usług na portalu iKsięgowość24, pozyskując w ten sposób nowych klientów.

  Witold Zapędowski, Heureka Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

 • Optima ma bardziej rozbudowany interfejs o nowe funkcje, co pozwala na precyzyjną pracę z danymi zapisanymi w programie (…) Program Optima w pierwszej chwili wygląda na bardzo skomplikowany i dlatego może przerażać użytkowników starszych systemów. Jednak po rozpoczęciu pracy wrażenie to szybko mija. W pewnej chwili zaczyna się ją obsługiwać intuicyjnie i dostrzegać jej pozytywne strony, korzystając z nowych funkcji i możliwości. Wówczas widać, że wcześniejsze programy rzeczywiście są przestarzałe i ich czas już minął.

  Karol Gajda, Neoflam Poland

 • Migracja do Optimy uwolniła nas z klatki Klasyki i pozwoliła wylecieć swobodnie w przestrzeń wielkich możliwości. Chcieliśmy wiele, dostaliśmy więcej, zapragnęliśmy później mnóstwa… i to dostaliśmy.

  Jakub Stróżyński, Max-Fliz Sp z o. o. Spółka komandytowa

 • Optima technologicznie udostępniła nieporównywalnie większe możliwości dotyczące blokad, kontroli i analiz procesów handlowych w naszej firmie.

  Piotr Marzec, Kettler Polska Sp. z o.o

 • Pakiet programów Comarch ERP Optima stanowi doskonałe narzędzie pracy dla naszego biura rachunkowego. Dzięki dedykowanej wersji razem z modułem Biuro Rachunkowe sprawia, że praca staje się łatwiejsza i szybsza. Na uwagę zasługuje również większa stabilność pracy, a także prostota wysyłania deklaracji w formie elektronicznej. Nie można pominąć tak ważnej dla naszej firmy kwestii, jaką są częste aktualizacje, nadążające za systematycznie zmieniającym się prawem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z funkcjonowania tego pakietu programów i polecamy każdemu, kto zmaga się z podobnymi do naszych zadaniami.

  Maciej Jurasz, Biuro Rachunkowe Maciej Jurasz

  Promocja dla biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP Klasyka

  Przedstawiamy specjalną ofertę promocyjną skierowaną do biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego użytkowników Comarch Klasyka. Firmy te są uprawnione do skorzystania z upustów cenowych przy zmianie oprogramowania na Comarch ERP Optima - nawet do 40% rabatu!

  1. Rabat 40% na Comarch ERP Optima (Dla użytkowników posiadających aktualną wersję programu)
  2. Rabat 30% na Comarch ERP Optima (Dla użytkowników nieposiadających aktualnej wersji programu)

  Rabat nie może przewyższać wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Klasyka

   

  Zobacz regulamin promocji (.pdf)

  Sprawdź cennik Comarch ERP Optima

   

   

   

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

  Przejdź do formularza