Nowa perspektywa finansowania UE 2014-2020 nabiera rozpędu. Zakończone zostały już negocjacje wszystkich programów krajowych i regionalnych, więc firmy będą mogły stanąć niebawem w szranki o unijne środki. Pozyskanie funduszy z nowej perspektywy unijnej na kolejne lata ma być łatwiejsze, ale firmy będą musiały wykazać się skutecznością w realizacji założeń projektów.

Perspektywa przewiduje bowiem szereg zmian w porównaniu do perspektywy 2007-2013, które przedsiębiorstwa planujące aplikowanie o środki koniecznie muszą wziąć pod uwagę. Kluczowe będzie powiązanie planowanego dofinansowania projektu firmy z branżą wskazaną jako Inteligentna Specjalizacja Województwa. Czym jest inteligentna specjalizacja? O tym poniżej.

 

 

Wyspecjalizuj się inteligentnie!

Przede wszystkim w zależności od poziomu ryzyka i etapu dofinansowywanego projektu wprowadzane będą różne formy unijnego wsparcia – dotacje, instrumenty zwrotne, a także finansowanie mieszane. Szczególnie należy jednak zwrócić uwagę na istotną zmianę i pojawienie się tzw. inteligentnych specjalizacji, których finansowanie będzie preferowane w programach zarówno krajowych, jak i regionalnych nowej perspektywy.

Nowa perspektywa finansowa kładzie tym razem ogromny nacisk na wspieranie współpracy między sferą nauki i biznesu oraz tzw. inteligentnych specjalizacji – czyli obszarów gospodarki i nauki o największym potencjale rozwojowym w skali regionalnej i krajowej, które mogą być istotnym azymutem, wskazującym najbardziej konkurencyjne obszary gospodarki.

Do dofinansowania preferowane będą zatem projekty wpisujące się w obszary określone jako branże inteligentne, które dzięki swojej nowoczesności mogą stanowić największy potencjał rozwojowy kraju i regionów.

 

Czytaj online na ISSUU Pobierz cały numer 

 

Dotacje na specjalizacje

Inteligentne specjalizacje (tzw. smart specialisation), zdefiniowane na poziomie kraju i poszczególnych regionów, to ważny wymóg negocjacyjny Komisji Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, który ma zapewnić efektywniejsze inwestowanie funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Specjalizacje uznane za „inteligentne” są zróżnicowane w zależności od potencjału i priorytetów poszczególnych regionów i jako takie powinny być konsekwentnie rozwijane, skutkując zwiększającą się konkurencyjnością gospodarki kraju i województw.

Skoncentrowanie unijnych środków skierowanych na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej oraz działalność innowacyjną firm na tych właśnie wybranych obszarach ma ułatwić wzmocnienie dotychczasowej przewagi konkurencyjnej firm. Na poziomie krajowym przyjęto aż 18 różnych specjalizacji, zgrupowanych w pięciu obszarach tematycznych:

 • innowacyjne technologie i procesy
 • biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa
 • zrównoważona energetyka
 • zdrowe społeczeństwo
 • surowce naturalne

Wśród nich z pewnością na szczególną uwagę zasługują technologie high-tech oraz informatyczno-telekomunikacyjne, w tym technologie wspierające procesy produkcyjne czy zarządcze w przedsiębiorstwach, np. systemy informatyczne do zarzadzania firmą klasy ERP.

Czytaj o narzędziach finansowania inwestycji IT>>

 

Na finansowanie tej grupy specjalizacji przewidziany został jeden z największych unijnych budżetów:

9,7 mld euro – badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje

3,5 mld euro – technologie ITC

 

W czym wyspecjalizują się regiony?

Warto pamiętać, że listy kluczowych specjalizacji różnią się regionalnie, wspierając obszary największych regionalnych potencjałów. Inteligentne specjalizacje to dziedziny, na które regiony postawią w okresie 2014–2020 w gospodarce i współpracującej z nią nauce – będzie to ważny element strategii rozwoju województw. Za ich pomocą bowiem regiony chcą zwiększać swoje przychody, konkurencyjność i poziom życia mieszkańców.

Specjalizacje te będą więc filarami, na których ma zostać oparty rozwój gospodarczy województwa i przy odpowiednim wsparciu unijnych środków, wykorzystywanych głównie przez instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe, powinny się stać motorami regionalnego rozwoju.

 

 • Małopolska oprze swoje specjalizacje na czterech dziedzinach: life science, ICT, chemia i energia zrównoważona.
 • Cztery specjalizacje zostały wytypowane również na Mazowszu i będą to przede wszystkim: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia.
 • Dla odmiany Dolny Śląsk największych szans rozwojowych upatruje m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym i wydobywczym oraz w informatyce.
 • Jako inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego wśród branż zidentyfikowano np. biotechnologie, nanotechnologie, materiały funkcjonalne, mechatronikę oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Specjalizacje 2014-2020, które najczęściej pojawiały się na listach poszczególnych województw, to głównie:

 

 • Technologie ICT
 • Multimedia
 • Biogospodarka
 • Zdrowa żywność
 • Medycyna i turystyka zdrowotna
 • Przemysł maszynowy i metalowy

 

Przed przystąpieniem do ubiegania się o dotacje warto zatem zajrzeć do Regionalnych Strategii Innowacji oraz Listy inteligentnych Specjalizacji 2014-2020 we własnych regionie – może to być bowiem klucz do sukcesu skutecznego ubiegania się o finansowanie z nowych dotacji.

 

Autor: Joanna Dominiak, Kierownik ds. finansowania, Comarch SA

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Nowoczesnego Zarządzania!

Zainspiruj się do jeszcze lepszego prowadzenia biznesu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza