Oprogramowanie dla branży drzewnej

Sprawdź, jak zoptymalizować procesy biznesowe i poprawić zarządzanie zasobami

Grunty leśne w Polsce to prawie 30% powierzchni kraju, a liczba hektarów stale rośnie. Nic więc dziwnego, że przemysł drzewny jest jednym z kluczowych obszarów gospodarki kraju. 

Na rozwój przedsiębiorstw z sektora wpływ mają takie elementy jak dostępność drewna z bazy surowcowej oraz zdolności produkcyjne jego przerobu. Specyficzną sytuacją występującą w Polsce jest również proces sprzedaży drewna firmom trudniącym się przetwórstwem przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Pobierz broszurę

Polska branża drzewna jest różnorodna i można ją podzielić na kilka głównych segmentów w których sprawdza się nasze oprogramowanie:

 • przemysł meblarski – Polska jest jednym z największych producentów mebli w Europie, a eksport tego typu produktów stanowi znaczący udział w całkowitym wolumenie eksportu kraju,
 • przemysł celulozowo-papierniczy – obejmuje produkcję papieru, tektury i produktów papierniczych,
 • produkcja materiałów budowlanych z drewna, np. konstrukcji dachowych, desek podłogowych czy okien,
 • produkcja opału drzewnego,
 • przemysł tartaczny,
 • produkcja płyt drewnopochodnych.

W niniejszej publikacji skupimy się na ofercie Comarch ERP dla przemysłu tartacznego, produkcji płyt drewnopochodnych i produkcji materiałów budowlanych z drewna.

Nowoczesne technologie jako odpowiedź na wyzwania

Chociaż polska branża drzewna jest mocno zakorzeniona w tradycjach, stoi ona przed wieloma wyzwaniami współczesnego biznesu.

Do głównych problemów, z jakimi mierzy się sektor, należą:

 • zmieniające się regulacje dotyczące eksploatacji lasów i zrównoważonego zarządzania zasobami,
 • wzrost konkurencji na rynkach międzynarodowych,
 • konieczność inwestycji w nowoczesne technologie i maszyny, aby sprostać wymaganiom rynku,
 • zwiększenie efektywności i optymalizacja procesów produkcyjnych.

Inwestycja w nowoczesne technologie spełniające oczekiwania sektora leśnego i digitalizacja to konieczne, sprawdzone posunięcie, które pozwala zoptymalizować procesy w przedsiębiorstwie, zwiększyć wydajność oraz wybić się ponad konkurencję.

Rozwiązania Comarch ERP dla przemysłu drzewnego

Na specyficzne potrzeby branży drzewnej odpowiada system Comarch ERP XLsystem klasy ERP 4.0, rozwijany z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach. Oprogramowanie produkowane jest w Polsce, przez polską firmę, co daje gwarancję zgodności z przepisami prawno-podatkowymi i bieżące aktualizacje w przypadku pojawiających się zmian.

System Comarch ERP to elastyczne oprogramowanie, dostosowane do specyfiki branży drzewnej. Pakiet zintegrowanych aplikacji umożliwia m.in.:

 • rejestrację wyrobów i przeliczanie ilości drewna na m3 przez sprzedawców oraz pracowników produkcji,
 • ewidencję informacji o certyfikatach FSC, PEFC i nie tylko podczas dostaw surowców,
 • realizację kontraktów z Lasami Państwowymi (a właściwie nadleśnictwami) dotyczących dostarczania określonych gatunków drewna.

Pobierz bezpłatną broszurę

poświęconą nowym technologiom dla firm z przemysłu drzewnego i poznaj rozwiązania Comarch

Pobierz broszurę