Raportowanie i analiza danych w HR

Wiele firm boryka się brakami kadrowymi – coraz mniejszy przyrost naturalny, wysoki odsetek emigracji, starzejące się społeczeństwo – to główne czynniki powodujące problemy w zakresie rekrutacji specjalistów. Aby móc sprostać tym wyzwaniom warto postawić na oprogramowanie IT, które pomoże przetworzyć ogromne ilości danych, jakie wprowadzane są każdego dnia w każdej firmie. Ich odpowiednia analiza może pomóc w rozwiązaniu problemów także w obszarze HR.

Pobierz nasze opracowanie o raportowaniu i analizie danych w obszarze kadrowo-płacowym. Dowiedz się jak rozwiązania klasy Business Intelligence mogą wesprzeć pracę HR.

Pobierz ebook

Rola analizy danych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku kadrowo - płacowym

Możliwości zastosowania narzędzi analitycznych mamy całe spektrum. W zależności od specyfiki firmy, branży w jakiej działa, rynku na którym się obraca, możemy przenieść tego typu rozwiązania na różne płaszczyzny biznesu, począwszy od handlu i magazynów, poprzez płatności i księgowość aż po produkcję. Jednak obszarem, który w tym aspekcie w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu jest obszar kadrowo – płacowy. 

Rośnie bowiem świadomość wśród przedsiębiorców, że tak naprawdę to pracownicy stanowią o rozwoju firmy. Analiza tych danych może przynieść bezpośrednie korzyści dla prowadzonego biznesu. Z pewnością ułatwia efektywne zarządzanie pracownikami przydzielając ich do odpowiednich projektów, czy też stanowisk oraz optymalizuje ich pracę. Pozwala też na kontrolowanie budżetu oraz kluczowych wskaźników efektywności takich jak fluktuacja, absencje, czy praca zdalna.

Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Controlling personalny jest instrumentem zarządzania, który służy określeniu stopnia realizacji celów z obszaru polityki personalnej zawartych w strategii przedsiębiorstwa oraz wskazuje w razie potrzeby konieczność podejmowania działań naprawczych.

Do najczęściej stosowanych narzędzi controllingu personalnego zaliczamy:

  • strategiczną kartę wyników,
  • mierniki ilościowe i jakościowe,
  • analizę ABC,
  • model oceny 360 stopni.

Kluczowe wskaźniki efektywności w dobie rynku pracownika

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicator) wspomagają przedsiębiorstwo w zrozumieniu, jak dobrze radzi sobie w odniesieniu do jego celów, zadań strategicznych oraz operacyjnych. KPI w obszarze HR pozwalają mierzyć finansowe i niefinansowe wskaźniki efektywności dla procesów związanych z kapitałem ludzkim.  

Praktycznym sposobem prezentacji kluczowych wskaźników efektywności firmy są interaktywne dashboardy (panele menedżerskie). Dzięki pokazywanym w nich wskaźnikom i parametrom biznesowym, menedżerowie i kierownicy działu HR mogą na bieżąco kontrolować stopień realizacji celów wyznaczonych pracownikom lub ogólną sytuację kadrową  w firmie.

Planowanie kosztów osobowych warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem

Jednym z najważniejszych zadań działów HR jest wsparcie organizacji w procesie tworzenia planu kosztów pracowniczych. Włączenie ekspertów od spraw kadrowo-płacowych, jak również wykorzystanie przez nich wyspecjalizowanych systemów analityczno-raportowych, pozwala w trakcie tworzenia budżetów prawidłowo ujmować wszystkie składniki składające się na łączny koszt pracodawcy. Wiele organizacji posiada w swoich zasobach rozwiązania klasy Business Intelligence, których wykorzystanie w tym przypadku pozwala istotnie usprawnić proces planowania zatrudnienia i kontrolowania kosztów pracowniczych na każdym etapie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Niewątpliwe, wszystkie zmiany zachodzące na światowym rynku powodują coraz większą automatyzację rynku pracy. Wielu przedsiębiorców szybko reaguje i coraz częściej inwestuje w zaawansowane narzędzia analityczne. Tego typu rozwiązania mogą usprawnić nie tylko proces rekrutacji pracowników usprawniając selekcję CV, ale również mogą zoptymalizować działalność firmy poprzez monitorowanie wydajności pracowników według sprzedaży, godzin pracy, sklepu i innych zmiennych. Zaawansowane funkcje analityczne umożliwiają również określenie godzin, dni i sezonów, które wymagają najwięcej personelu.

Comarch BI w działach HR

Comarch od blisko 20 lat wspiera małe, średnie i duże firmy w obszarze poprawy zarządzania zasobami ludzkimi. Ich dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony nowych technologii analitycznych.

Przeczytaj z jakimi korzyściami wiąże się zastosowanie rozwiązań analitycznych Comarch BI w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi:

  • możliwość podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodną i łatwo dostępną informację,
  • uproszczenie niektórych procedur i przyspieszenie obiegu informacji w firmie,
  • łatwiejsze osiąganie celów przedsiębiorstwa oraz kontrola ich wykonania,
  • szybka reakcja na zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz inne czynniki zewnętrzne. 

Potrzebujesz oprogramowania do analizy danych?


Pobierz ebooka i zapoznaj się z rozwiązaniami Business Intelligence w działach HR.

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza