Analityka biznesowa

Raporty

Analizuj dane w prosty i przejrzysty sposób przy wykorzystaniu rozwiązań raportowych Comarch Business Intelligence. Przekształć skomplikowane dane w użyteczną i usystematyzowaną wiedzę w postaci zestawień, wykresów, map, itp. Wykorzystaj możliwości jakie daje raportowanie ad-hoc i in-memory.

Dashboardy

Interaktywne pulpity managerskie prezentują użytkownikom szeroki zakres informacji w różnorodny sposób tak, aby wyświetlać stan aktualnych działań i umożliwić sprawne podejmowanie decyzji.

Stosowanie dashboardów w praktyce sprawia, że analizy stają się łatwo dostępne podczas wieloobszarowego monitorowania sytuacji w przedsiębiorstwie.

Analizy What-if

Analiza What-if to kreatywny sposób testowania procesów i symulowania efektów końcowych.

Przy wykorzystaniu kliku wersji scenariuszy można w prosty sposób symulować wartości, analizować wrażliwość procesu na zmiany kursu waluty, cen surowców, itp., co pozwoli na podjęcie decyzji o kierunkach rozwoju czy wspomoże podjęcie długookresowych decyzji strategicznych.

Wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) wspomagają przedsiębiorstwo w zrozumieniu, jak dobrze radzi sobie w odniesieniu do jego celów i zadań strategicznych oraz operacyjnych.

W najszerszym znaczeniu, KPI można określić jako dostarczanie najważniejszych informacji o wydajności i efektywności działań prowadzonych w firmie praktycznie na każdym poziomie jej działalności.

Mapy

Prezentowanie danych na mapach jest coraz bardziej popularne w biznesie. Obecnie użytkownicy doceniają wielką wartość, jak i nowe możliwości takiej analizy danych. Zdolność do organizowania i rozumienia złożonych zjawisk w biznesie jest niezwykle ważna, a dzięki ich wizualizacji na mapach jest to znacznie łatwiejsze i przystępne w codziennej pracy. 

Dzięki połączeniu danych geograficznych, demograficznych i lokalizacyjnych z danymi z raportów firmowych, możemy uzyskać krytyczne i jasne spojrzenie na wiele zjawisk czy zdarzeń występujących w firmie oraz optymalizować najważniejsze procesy. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza