Budżetowanie

Złożoność planowania

Skuteczne przewidywanie wyników finansowych wraz z możliwością ciągłego monitorowania poziomu realizacji planów pozwala na zapobieganie lub szybkie reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia mające wpływ na wynik, płynność finansową czy pozycję firmy na rynku.

Proces budżetowania

Zaczynając proces budżetowania należy zwrócić uwagę na jego złożoność, wieloetapowość, zakres organizacyjny, kategorie danych, przedział czasu objęty planowaniem itp. Bardzo często w przedsiębiorstwach dopiero definiuje się strukturę odpowiedzialności dla budżetów, określa się formalne wymagania, tworzy wzorce budżetowe. Przedsiębiorcom zazwyczaj sprawia trudność wypracowanie zasad i szablonów pozwalających na sprawne i skuteczne tworzenie budżetów.

Comarch Business Intelligence wspiera przydzielanie zadań do osób nadzorujących proces budżetowy, umożliwia proste i sprawne tworzenie różnego rodzaju budżetów, zarówno w oparciu o dane historyczne jak i całkowicie od zera.

Techniczny wymiar budżetowania

Często zdarza się, że skomplikowane procesy budżetowania zabierają zbyt dużo czasu i wymagają dużych nakładów pracy. Zazwyczaj kolejne cykle uzgadniania budżetu wielokrotnie powielają te same dane, szereg zmian stwarza ryzyko pomyłek, czego efektem może być brak odpowiedniego planu działania dla przedsiębiorstwa.

Dostarczane przez Comarch narzędzie pozwala wpisywać kwoty bezpośrednio do uniwersalnego modelu, rozbijając wartości równomiernie lub na podstawie podanych wag, sumować pozycje, wyliczać je w oparciu o dowolne formuły czy dokonywać symulacji według wskaźników, co w znaczący sposób usprawnia i skraca cały proces.

Czynnikiem poprawiającym jakość przekazywanych danych jest fakt, że całość informacji jest zintegrowana z modelem raportowym oraz danymi pochodzącymi ze słowników systemów źródłowych i współdzielona przez wielu użytkowników o różnych poziomach uprawnień. Pozwala to na ciągły dostęp do aktualnych danych dla wszystkich uczestników i eliminuje żmudny proces mailingu. 

Inne przydatne funkcjonalności to:

  • Łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych o scenariusze optymistyczne, realistyczne czy pesymistyczne,
  • Stała kontrola stopnia realizacji budżetu,
  • Elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników – możliwe jest przydzielenie praw do odczytu, edycji lub akceptacji budżetów,
  • Ustalanie zróżnicowanych wag dla poszczególnych elementów budżetu,
  • Tworzenie budżetów kroczących, czyli budżetów przygotowanych na kilka kolejnych podokresów (np. miesięcy, kwartałów),
  • I inne.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza