Controlling w wymiarze BI

W ramach swojej działalności controlling zajmuje się wszystkimi funkcjami realizowanymi w firmie. Dlatego narzędzia i metody controllingu powinny być dobierane indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa, w zależności od branży, profilu działalności czy obszarów, które zarząd planuje objąć kontrolą. Odpowiednie zaprojektowanie modelu controllingowego jest wyzwaniem, w trakcie którego trzeba rzetelnie poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań. 

Zadania controllingu

 • Wyznaczenie okresu planistycznego,
 • Wyznaczenie celu dla tego okresu,
 • Opracowanie planu strategicznego,
 • Opracowanie planu operacyjnego,
 • Kontrola realizacji planu,
 • Działania zapobiegające i korygujące,
 • Badanie opłacalności i przedsięwzięć.

Obszary funkcjonowania

Controlling dostarcza informacji o całym przedsiębiorstwie. Dlatego, poza obszarem finansowym, równie skutecznie może być wykorzystywany w zarządzaniu wielkościami związanymi z produkcją, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi czy marketingiem.

Sprostanie wyzwaniom jakie stawia rynek oraz właściciele firm przed zarządami jest bardzo utrudnione bez pomocy inteligentnych rozwiązań informatycznych. Działy wspomagające procesy decyzyjne w firmie pozbawione narzędzi, a zobligowane do generowania szeregu raportów, tracą cenny czas na przygotowanie zestawień, zamiast przeznaczyć go na analizę wyników i wskazanie obszarów wymagających wprowadzenia działań zapobiegawczych czy korygujących.

Narzędzia wspierające działy controllingu

W praktyce występuje kilkadziesiąt metod controllingu. Narzędzia informatyczne wspierają wszystkie metody controllingowe – począwszy od przygotowania planów, alokacji kosztów, analizy wykonania, na przygotowaniu skonsolidowanych raportów zarządczych skończywszy. Przy pomocy rozwiązań IT możliwe są bardzo dokładne analizy danych, łącznie z metodami what-if. Jest to możliwe dzięki implementacji bardzo wyszukanych algorytmów czy zastosowaniu modeli ekonometrycznych. Jedną z korzyści wynikających z zastosowania narzędzi informatycznych jest fakt, że dzięki nim controllerzy nie muszą tracić czasu na przygotowywanie np. standardowych okresowych raportów, co pozwala im zająć się merytoryczną analizą prezentowanych danych, dzięki czemu jakość informacji zarządczej bardzo zyskuje na wartości.

Proponowane przez Comarch Business Intelligence rozwiązania pozwalają na:

 • Jednorodną klasyfikację danych,
 • Usystematyzowanie prezentacji danych,
 • Konsolidację danych,
 • Alokację kosztów,
 • Budżetowanie,
 • Prognozowanie,
 • Zaimplementowanie zrównoważonej karty wyników,
 • Analizy what-if,
 • Analizy danych historycznych,
 • Analizy i raportowanie ad-hoc,
 • Projektowanie i wdrażanie centralnego modelu controllingowego,
 • Wprowadzanie Systemów Wczesnego Ostrzegania,
 • Pozyskanie wiarygodnej informacji,
 • Prezentację raportów na urządzeniach mobilnych.

Przedstawione powyżej wybrane funkcjonalności nie tylko usprawniają przepływ informacji, a przede wszystkim poprzez dostarczenie rzetelnej informacji efektywnie wspomagają podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie na wielu obszarach jej działalności.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza