Machine learning

Aż 90% danych pozyskiwanych przez firmy nie jest skutecznie wykorzystywanych bez stosowania narzędzi i metod zaawansowanej analityki. Może to być analiza nie tylko tego co się wydarzyło, ale również predykcja przyszłych zdarzeń, odkrywanie wzorców i anomalii, identyfikacja zmiennych i relacji co owocuje w lepszym zrozumieniu własnego biznesu.

Zaawansowana Analityka to nie tylko dokładniejsza analiza danych, ale także większa automatyzacja procesów, a więc oszczędność czasu wcześniej przeznaczonego na ręczne analizy. Stworzenie odpowiedniego modelu analitycznego oraz zastosowanie matematycznych i statystycznych algorytmów wymaga wiedzy i kompetencji osób o profilu Data Scientist, którzy wchodzą w skład naszego zespołu.

Implementacja zaawansowanych modeli to konkretne korzyści dla firmy. Należą do nich np.:

 • predykcja popytu na produkty,
 • podejmowanie bardziej trafnych decyzji opartych o wiedzę,
 • lepsze zrozumienie i zastosowanie informacji dotyczących przyszłych trendów,
 • wykorzystanie wcześniej nieużywanych zbiorów danych,
 • identyfikacja potrzeb konsumenckich, zarówno indywidualnych, jak i grupowych,
 • oszczędność pieniędzy wynikająca z trafniejszego lokowania środków finansowych.

Segmentacja klientów

Dzięki segmentacji Klientów możliwy jest ich podział na grupy o podobnych profilach. Daje to możliwość określenia grup z wartościowymi dla danej firmy Klientami, a co więcej – na precyzyjne zidentyfikowanie tych, którzy generują niewielkie zyski lub nawet straty. Stworzenie i wykorzystanie takiej analizy pomaga podejmować bardziej precyzyjne i skuteczne działania marketingowe, kierując tym samym kampanię marketingową do konkretnej grupy odbiorców, której zachowania i preferencje są znane.

Tego typy analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

 • czy pozyskanie danego Klienta będzie oznaczało jednorazową sprzedaż, czy długotrwałą współpracę?
 • jaki jest poziom satysfakcji Klientów z dostarczanych usług / produktów (mierzony np. za pomocą metody NPS)?
 • jaki potencjał zakupowy niesie ze sobą dany Klient?
 • jaką wartość dochodów gwarantuje dany Klient (mierzony za pomocą wskaźnika CLV)?
 • jakiego zakresu usług oczekuje dany Klient?
 • czy określony Klient może przynieść firmie możliwość pozyskania nowych Klientów?

Analiza koszykowa

Zastosowanie analizy koszykowej pozwoli na automatyczne wyszukanie najczęściej kupowanych ze sobą produktów. W efekcie możliwe jest zastosowanie mechanizmów Next Best Offer, czyli sugerowanie Klientowi produktu, który zwykle kupowany jest z wybranym przez niego towarem. Tego typu system pozwoli na określenie koszyka zakupów, który dostarczy informacji pomocnych w organizowaniu akcji promocyjnych firmy, jak również w efektywniejszym rozmieszczaniu towarów na półkach.

Tego typy analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

 • jak rozmieścić towary na półkach aby ich ekspozycja była efektywniejsza?
 • jakie akcje promocyjne przeprowadzić aby zwiększyć sprzedaż?
 • jak dopasować ofertę do potrzeb Klientów?
 • jak zaplanować proces dystrybucji i uzupełniania zapasów magazynowych?

Analiza migracji klientów

Analiza migracji klientów pozwala na identyfikację Klientów firmy, u których istnieje prawdopodobieństwo zaprzestania korzystania z dotychczasowych usług czy kupowania określonych produktów. Dzięki temu możliwe jest podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń skutkujących utratą Klienta.

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania:

 • którzy z Klientów posiadają niski, a którzy wysoki wskaźnik migracji?
 • ilu z Klientów zrezygnowało z usług firmy na przestrzeni określonego czasu?
 • którzy Klienci wykazują się dużym stopniem zadowolenia, a którzy nie?
 • jakie były główne powody, dla których dotychczasowi Klienci migrowali?
 • którzy z Klientów migrowali na skutek niesatysfakcjonujących ich warunków, a którzy zostali do tego zmuszeni z powodu niewywiązywania się z umowy przez usługodawcę?
 • którzy Klienci zmigrowali z jednego segmentu do innego, co powinno skutkować ponownym dostosowaniem dostarczanych im ofert?

Detekcja nadużyć

W dzisiejszych czasach niemalże każde przedsiębiorstwo narażone jest na różnego rodzaju nadużycia, które wraz z rozwojem technologicznym, coraz trudniej wykryć i im zapobiegać.

Rozwiązanie Comarch Business Intelligence dzięki analizie danych, a także zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych pozwala na dokładną analizę i szybką reakcję na negatywne zdarzenia w celu np. minimalizacji ewentualnych strat finansowych. Dzięki zastosowaniu statystycznej analizy m.in. transakcji Klientów oraz  zaimplementowaniu odpowiednich algorytmów możliwe jest odnalezienie pojedynczych przypadków nadużyć.

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania:

 • którzy z Klientów dokonywali nadużyć?
 • jak zwiększyć zaufanie Klientów?
 • jak zminimalizować straty finansowe związane z nadużyciami?
 • w której grupie Klientów występuje najwyższe prawdopodobieństwo popełniania nadużyć?

Budowanie relacji z klientem/ programy lojalnościowe

W kontekście programów lojalnościowych istotne jest dotarcie do określonej grupy docelowej Klientów firmy i adekwatne do tego tworzenie kampanii marketingowych. Dzięki temu można uzyskać optymalizację całego procesu marketingowego ze względu na koszty prowadzonej kampanii i kontaktu z Klientem czy alokację zasobów. Za pomocą procesów data mining możliwe jest uzyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach Klienta oraz ocenienie skuteczności jego pozyskania. Określając preferencje i zwyczaje Klienta można również zidentyfikować wzorce jego zachowań.

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

 • kim jest grupa docelowa firmy?
 • do kogo powinna być skierowana dana kampania?
 • jak zmniejszyć koszty podejmowanych działań marketingowych?
 • jak wygląda efektywność przeprowadzanych kampanii?
 • jak dopasować ofertę do potrzeb Klientów?
 • jakie są szanse na pozytywny odbiór analizowanej kampanii?

Prognozowanie wyników przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się zmiennymi trendami sprzedaży swoich usług czy produktów i posiada inną wielkość popytu, w zależności od obranego horyzontu czasu. Prognozowanie jest niewątpliwie trudnym zagadnieniem, jednak w tej materii z pomocą przychodzą mechanizmy zaawansowanej analityki. Dobrze zdefiniowana i wykonana predykcja sprzedaży ma kluczową wartość w konstruowaniu strategii biznesu i przynosi konkretne korzyści.  

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

 • jaką marżę osiągnie firma w przyszłych okresach przy obranych założeniach?
 • czy specyfika branży firmy przejawia objawy sezonowości sprzedaży w poszczególnych grupach produktów lub usług?
 • czy należy podjąć działania w celu zapobiegania negatywnym skutkom prawdopodobnych zdarzeń?
 • ile powinna wynosić wartość zakupów w firmie przy obranych założeniach?
 • jaka prawdopodobnie będzie wyglądać rotacja produktów na magazynie?

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza