Aż 90% danych pozyskiwanych przez firmy nie jest skutecznie wykorzystywanych bez stosowania narzędzi i metod zaawansowanej analityki. Może to być analiza nie tylko tego co się wydarzyło, ale również predykcja przyszłych zdarzeń, odkrywanie wzorców i anomalii, identyfikacja zmiennych i relacji co owocuje w lepszym zrozumieniu własnego biznesu.

Zaawansowana Analityka to nie tylko dokładniejsza analiza danych, ale także większa automatyzacja procesów, a więc oszczędność czasu wcześniej przeznaczonego na ręczne analizy. Stworzenie odpowiedniego modelu analitycznego oraz zastosowanie matematycznych i statystycznych algorytmów wymaga wiedzy i kompetencji osób o profilu Data Scientist, którzy wchodzą w skład naszego zespołu.

Implementacja zaawansowanych modeli to konkretne korzyści dla firmy. Należą do nich np.:

- predykcja popytu na produkty,

- podejmowanie bardziej trafnych decyzji opartych o wiedzę,

- lepsze zrozumienie i zastosowanie informacji dotyczących przyszłych trendów,

- wykorzystanie wcześniej nieużywanych zbiorów danych,

- identyfikacja potrzeb konsumenckich, zarówno indywidualnych, jak i grupowych,

- oszczędność pieniędzy wynikająca z trafniejszego lokowania środków finansowych

Segmentacja klientów

Dzięki segmentacji Klientów możliwy jest ich podział na grupy o podobnych profilach. Daje to możliwość określenia grup z wartościowymi dla danej firmy Klientami, a co więcej – na precyzyjne zidentyfikowanie tych, którzy generują niewielkie zyski lub nawet straty. Stworzenie i wykorzystanie takiej analizy pomaga podejmować bardziej precyzyjne i skuteczne działania marketingowe, kierując tym samym kampanię marketingową do konkretnej grupy odbiorców, której zachowania i preferencje są znane.

Tego typy analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

- czy pozyskanie danego Klienta będzie oznaczało jednorazową sprzedaż, czy długotrwałą współpracę?

- jaki jest poziom satysfakcji Klientów z dostarczanych usług / produktów (mierzony np. za pomocą metody NPS)?

- jaki potencjał zakupowy niesie ze sobą dany Klient?

- jaką wartość dochodów gwarantuje dany Klient (mierzony za pomocą wskaźnika CLV)?

- jakiego zakresu usług oczekuje dany Klient?

- czy określony Klient może przynieść firmie możliwość pozyskania nowych Klientów?

Analiza koszykowa

Zastosowanie analizy koszykowej pozwoli na automatyczne wyszukanie najczęściej kupowanych ze sobą produktów. W efekcie możliwe jest zastosowanie mechanizmów Next Best Offer, czyli sugerowanie Klientowi produktu, który zwykle kupowany jest z wybranym przez niego towarem. Tego typu system pozwoli na określenie koszyka zakupów, który dostarczy informacji pomocnych w organizowaniu akcji promocyjnych firmy, jak również w efektywniejszym rozmieszczaniu towarów na półkach.

Tego typy analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

- jak rozmieścić towary na półkach aby ich ekspozycja była efektywniejsza?

- jakie akcje promocyjne przeprowadzić aby zwiększyć sprzedaż?

- jak dopasować ofertę do potrzeb Klientów?

- jak zaplanować proces dystrybucji i uzupełniania zapasów magazynowych?

Analiza migracji klientów

Analiza migracji klientów pozwala na identyfikację Klientów firmy, u których istnieje prawdopodobieństwo zaprzestania korzystania z dotychczasowych usług czy kupowania określonych produktów. Dzięki temu możliwe jest podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń skutkujących utratą Klienta.

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania:

- którzy z Klientów posiadają niski, a którzy wysoki wskaźnik migracji?

- ilu z Klientów zrezygnowało z usług firmy na przestrzeni określonego czasu?

- którzy Klienci wykazują się dużym stopniem zadowolenia, a którzy nie?

- jakie były główne powody, dla których dotychczasowi Klienci migrowali?

- którzy z Klientów migrowali na skutek niesatysfakcjonujących ich warunków, a którzy zostali do tego zmuszeni z powodu niewywiązywania się z umowy przez usługodawcę?

- którzy Klienci zmigrowali z jednego segmentu do innego, co powinno skutkować ponownym dostosowaniem dostarczanych im ofert?

Detekcja nadużyć

W dzisiejszych czasach niemalże każde przedsiębiorstwo narażone jest na różnego rodzaju nadużycia, które wraz z rozwojem technologicznym, coraz trudniej wykryć i im zapobiegać.

Rozwiązanie Comarch Business Intelligence dzięki analizie danych, a także zastosowaniu zaawansowanych modeli predykcyjnych pozwala na dokładną analizę i szybką reakcję na negatywne zdarzenia w celu np. minimalizacji ewentualnych strat finansowych. Dzięki zastosowaniu statystycznej analizy m.in. transakcji Klientów oraz  zaimplementowaniu odpowiednich algorytmów możliwe jest odnalezienie pojedynczych przypadków nadużyć.

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania:

- którzy z Klientów dokonywali nadużyć?

- jak zwiększyć zaufanie Klientów?

- jak zminimalizować straty finansowe związane z nadużyciami?

- w której grupie Klientów występuje najwyższe prawdopodobieństwo popełniania nadużyć?

Budowanie relacji z klientem/ programy lojalnościowe

W kontekście programów lojalnościowych istotne jest dotarcie do określonej grupy docelowej Klientów firmy i adekwatne do tego tworzenie kampanii marketingowych. Dzięki temu można uzyskać optymalizację całego procesu marketingowego ze względu na koszty prowadzonej kampanii i kontaktu z Klientem czy alokację zasobów. Za pomocą procesów data mining możliwe jest uzyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach Klienta oraz ocenienie skuteczności jego pozyskania. Określając preferencje i zwyczaje Klienta można również zidentyfikować wzorce jego zachowań.

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

- kim jest grupa docelowa firmy?

- do kogo powinna być skierowana dana kampania?

- jak zmniejszyć koszty podejmowanych działań marketingowych?

- jak wygląda efektywność przeprowadzanych kampanii?

- jak dopasować ofertę do potrzeb Klientów?

- jakie są szanse na pozytywny odbiór analizowanej kampanii?

Prognozowanie wyników przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się zmiennymi trendami sprzedaży swoich usług czy produktów i posiada inną wielkość popytu, w zależności od obranego horyzontu czasu. Prognozowanie jest niewątpliwie trudnym zagadnieniem, jednak w tej materii z pomocą przychodzą mechanizmy zaawansowanej analityki. Dobrze zdefiniowana i wykonana predykcja sprzedaży ma kluczową wartość w konstruowaniu strategii biznesu i przynosi konkretne korzyści.  

Tego typu analizy udzielą odpowiedzi na pytania takie jak:

- jaką marżę osiągnie firma w przyszłych okresach przy obranych założeniach?

- czy specyfika branży firmy przejawia objawy sezonowości sprzedaży w poszczególnych grupach produktów lub usług

- czy należy podjąć działania w celu zapobiegania negatywnym skutkom prawdopodobnych zdarzeń?

- ile powinna wynosić wartość zakupów w firmie przy obranych założeniach?

- jaka prawdopodobnie będzie wyglądać rotacja produktów na magazynie?

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza