Bankowość i finanse

Sektor finansowy w szerokim zakresie wykorzystuje rozwiązania Business Intelligence do analizowania informacji z wielu obszarów i budowania własnej konkurencyjności.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania Comarch Business Intelligence do analizy danych organizacyjnych, instytucje finansowe mogą poprawić i usprawnić efektywność operacyjną, opracowywać skuteczniejsze strategie marketingowe, a także ograniczać bieżące koszty.

„Było to ambitne przedsięwzięcie, a Comarch wywiązał się ze wszystkich postawionych przed nimi zadań. Projekt był profesjonalnie zarządzany, bez czego nie można byłoby go skończyć na czas w ramach przewidzianego budżetu. Odnieśliśmy też duże korzyści z elastycznego podejścia Comarchu, jakiego wymagał ten projekt. Mówiąc krótko, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów i liczymy na dalszą współpracę w nadchodzących latach."

Jim Sumpter, CIMA® SKAGEN Funds 

 

Zadaj pytanie    

Case study: DnB Nord Polska      Case study: Skagen     Case study: Bank Gospodarstwa Krajowego   

Bankowość

Comarch Business Intelligence poprzez realizację wielu projektów w sektorze finansowym wypracował własny model generyczny, możliwy do implementacji w każdej instytucji finansowej, w tym w bankach. 

Comarch Banking Generic Model korzysta z szerokiego zestawu najczęściej stosowanych w bankach źródeł danych, zawiera zbiór obszarów analitycznych, oraz pakiet predefiniowanych raportów, wykorzystywanych przez większość instytucji finansowych w codziennej działalności. W oparciu o wieloletnie doświadczenie zawarliśmy w nim metodykę i systematykę, która pozwala optymalnie korzystać z informacji gromadzonych przez instytucje finansowe. 

Zarządzanie jakością danych jest ważnym czynnikiem wpływającym na komfort pracy użytkowników, oraz na postrzeganie banku przez jego klientów. Bieżące monitorowanie zmian zachodzących na danych oraz ich jakości pozwala lepiej kontrolować analizowane informacje. 

Raportowanie obligatoryjne dla wskazanych jednostek kontrolnych, takich jak NPB czy KNF, wymusza na instytucjach finansowych dokumentowanie wszystkich zmian zachodzących na danych, ocenę ryzyka rynkowego czy kredytowego. Comarch Business Intelligence wspomaga proces raportowania obligatoryjnego na potrzeby instytucji finansowych, dostarczając szablony raportów oraz algorytmy wyliczeń potrzebnych danych.

Segmentacja klientów pozwala zaproponować odbiorcom najlepszy w danym przypadku zestaw produktów i usług. Lepsze dopasowanie produktów i usług finansowych to najkrótsza droga do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Analiza danych przechowywanych w CRM oparta na segmentacji klientów w połączeniu z użyciem geolokalizacji i raportów map pozwala odkryć najbardziej atrakcyjne obszary biznesowe. Planowanie i budżetowanie wydatków, controlling finansowy, wykrywanie nadużyć, analiza ryzyk, moduł HR to główne obszary wspierane przez Comarch BI w rozwiązaniach dla instytucji finansowych.

Fundusze inwestycyjne

Raportowanie aktywów klientów możliwe jest dzięki mechanizmom mass reporting. 

Analizy performance funduszy informujące o skuteczności działań zarządzających i wielkości zwrotów z poszczególnych pozycji. 

Performance portfela klienta prezentujące wzrosty i spadki aktywów wraz ze wszystkimi dokonanymi operacjami, analizą atrybucji i kontrybucji. Performance funduszy i portfela klienta w porównaniu do benchmarku, informuje o skuteczności podjętych działań inwestycyjnych i prezentuje alokację sektorową i geograficzną inwestycji. 

Zapewniona jest również możliwość historycznego porównania performance i wychwycenia trendów.

Ubezpieczenia

Analiza efektywności sprzedaży służy weryfikacji kanałów sprzedaży, pracy agentów. Pozwala ona na badanie skuteczności dotarcia do klientów oraz stanowi wsparcie dla podejmowania decyzji strategicznych w tym obszarze. 

Odsetek roszczeń i procesu likwidacji szkód umożliwia analizy statusów spraw, rodzaju roszczenia itp. Dostarczenie raportów na temat klientów, roszczeń, szkód niezbędne jest na potrzeby przygotowania analiz przez aktuariat, wsparcie wyliczenia ryzyka. 

Systemy dają także możliwość raportowania obligatoryjnego i reasekuracji.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza